• slider 1
  • slider 2
  • slider 3
  • slider 4
  • slider 5
 

Waarom is een professionele schatting vaak een goeie investering?


Wanneer u zeker wilt zijn, raadpleegt u dan vooral uw landmeter of expert. De kostprijs van een professionele schatting valt in het niets bij wat u zich kan besparen door u op voorhand goed te informeren over uw eigendom. Bij sommige banken, zeker bij de Amerikaanse zoals Beobank, is het vaak zelfs verplicht om een professionele schatter te laten komen. Waarom? Uiteindelijk wint iedereen bij een goede valuatie!

Omwille van tijdsgebrek of onwetendheid worden vaak eigendommen aan een te lage prijs op de markt gezet. Dit is natuurlijk zonde. Anderzijds zijn er ook veel woningen die voor absurd hoge prijzen te koop worden aangeboden. En dat leidt dan weer tot niets. Een schatting zal u ofwel helpen uw huis aan de juiste prijs op de markt te zetten. In het andere geval zal de landmeter u tijd besparen, door meteen op de juiste startprijs te beginnen zonder bij u de illusie te wekken dat er veel meer uit te halen valt.

Mocht u niet kiezen om uw woning te verkopen maar te verhuren, is een waardeschatting ook een goed idee. Het verhuren van een pand is een investering in vastgoed, en uiteraard wilt u dat deze rendeert. Het is dus belangrijk een juiste huurprijs te vragen. Als de huur te laag is, rendeert uw investering niet of amper. Een te hoge huur leidt net zoals een te hoge verkoopprijs tot te lang leegstaan, veel verloop van huurders of laattijdig of niet betalen van de huur met alle gevolgen van dien. Een correcte waardebepaling kan u al die problemen besparen.

vastgoed fotoke Bij een overlijden maakt het onroerend goed deel uit van de erfenis. Het is de bedoeling dat de erfgenamen dan de goederen zelf aangeven, inclusief hun waarde. Het is in het grootste belang hier correct mee te zijn. Bij overwaardering moeten teveel successierechten betaald worden en dat is uiteraard zonde. Maar gokt u op onderwaardering loopt u het risico op controles en herwaardering, wat leidt tot boetes en bijkomende belastingen plus interesten. Het lijkt dus maar best hier op zeker te spelen.

Ook kan de expertise van een landmeter worden ingeroepen bij gerechtelijke situaties. Een echtscheiding of erfenis waar het eigendom zal verdeeld moeten worden zijn voorbeelden van zulke situaties. Het is namelijk zo dat in deze gevallen vaak een betalende partij is en een verkrijgende partij. Maar dit is een moeilijk evenwicht. Een neutrale waardebepaling kan dan uitkomst bieden, om zo discussies achteraf te vermijden. Zelfs als een situatie als deze voor de rechtbank komt, wordt meestal verder gegaan op het deskundig oordeel van de expert.

Tenslotte is het ook mogelijk om (een deel van) een onroerend goed in te brengen in een vennootschap. Dit kan niet zomaar op het gevoel gebeuren, dit moet officieel gaan. Een landmeter kan u een correcte schatting geven van wat u in de vennootschap wil inbrengen. Dit is noodzakelijk om de toestand van de passiva van de vennootschap te kunnen bepalen. Ook wat boekhoudkundige afschrijvingen betreft moet correct gehandeld worden. Het is enorm belangrijk om correct om te gaan met de vermogenstoestand van het bedrijf.

U bent sowieso geholpen met de kennis van uw landmeter. De mening van een expert is moeilijker te betwisten. De deskundige verslagen die een landmeter aflevert dienen als officiële bewijsdocumenten voor rechtbank en overheid. Die zekerheid kent eigenlijk geen prijs.